Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
Strona Główna · Artykuły · Download · Linki Luty 17 2019 19:08:14
Nawigacja
Strona Główna
Projekty
Artykuły
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Witamy
Jestem Mądry
JESTEM MĄDRY
Zapraszmy na imprezy ...


   
Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu ,,Mozaikowy sposób na aktywność kulturalna’’
W związku przeprowadzeniem postepowania w sprawie wyłonienia Partnera
do wspólnej realizacji projektu: ,,Mozaikowy sposób na aktywność kulturalna’’ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionie, Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy Edukacyjne na obszarach wiejskich, Dyrektor Domu Kultury w Miłomłynie zawiadamia o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu. W postepowaniu została zgłoszona jedna propozycja współpracy przez
Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Mozaika
Ul. Nadleśna 1a
14 – 140 Miłomłyn


Złożona propozycja spełnia wszystkie wymagania przedstawione w ogłoszeniu z dnia 26.11.2013 zamieszczonego na stronie internetowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w Miłomłynie w sprawie wyboru partnera do wspólnej realizacji projektu:
,,Mozaikowy sposób na aktywność kulturalna’’
Stronami umowy będą Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie oraz
Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Mozaika.
Planowany podział zadań pomiędzy partnerami:
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie (Lider):
1) przygotowanie dokumentacji projektowej,
2) koordynacja wszystkich działań projektu,
3) zapewnienie obsługi logistycznej i technicznej działań projektu
4) przygotowanie i obsługa merytoryczna działań,
5) przygotowanie kadry oraz materiałów dydaktycznych do prowadzonych w ramach projektu działań szkoleniowych,
6) obsługa prawna i księgowa projektu,,
7) przygotowanie rozliczeń, wniosków o płatność i sprawozdań z realizacji projektu,


Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne ,,Mozaika’’ (Partner)
1) współpraca w przeprowadzeniu rekrutacji uczestników projektu,
3) prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych projektu,
3) współpraca przy organizacji warsztatów zaplanowanych w projekcie
2. Wskazane wyżej zadania Partner będzie realizował w ramach własnych struktur organizacyjnych.
3. Partner w ramach realizowanych zadań zgłasza zapotrzebowanie na niezbędne materiały do ich realizacji (np. promocyjne, informacyjne) Liderowi projektu
MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY W MIŁOMŁYNIE POSZUKUJE PARTNERA ZAINTERESOWANEGO UDZIAŁEM W PROJEKCIE
MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY W MIŁOMŁYNIE POSZUKUJE PARTNERA ZAINTERESOWANEGO UDZIAŁEM
W PROJEKCIE

OGŁOSZENIE

W związku z zamiarem wspólnego opracowania wniosku i realizacji projektu partnerskiego (w rozumieniu art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - Dz. U. 2006/227/1658 z późn. zm.) który ma na celu podniesienie wiedzy grupy beneficjentów z zakresu historii, kultury, tradycji gminy Miłomłyn.
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie poszukuje partnera zainteresowanego udziałem w projekcie, który będzie gotów wnieść do partnerstwa zaplecze organizacyjne, kompetencyjne, doświadczenie w zakresie realizacji projektów.
Dla realizacji zamierzonych działań Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie zamierza ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Zainteresowane podmioty (szczególnie organizacje pozarządowe) winny w terminie co najmniej 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia zgłosić swoje zainteresowanie udziałem w projekcie poprzez przesłanie na adres:
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie
Ul. Nadleśna 1a
14 – 140 Miłomłyn


propozycji udziału w partnerstwie (oferty) zawierającej co najmniej:
podstawowe informacje o podmiocie, dotychczasowej działalności, oferowanym wkładzie możliwym do wniesienia przez potencjalnego partnera w celu jak najlepszej realizacji zadań przewidzianych w projekcie, potencjale organizacyjnym i kondycji finansowej oraz doświadczeniu w realizacji podobnych do planowanego projektach/działaniach - ze szczególnym uwzględnieniem projektów dofinansowanych przez UE w ramach EFS.
Zebrane informacje - z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów - doprowadzą do wyboru Partnera, z którym zostanie zawarta umowa partnerska dotycząca realizacji planowanego projektu szczegółowo określająca m.in.: podział zadań poszczególnych partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz odpowiedzialności i zasad finansowania zadań przewidzianych w projekcie do realizacji przez poszczególnych partnerów.
Informacja o wyborze Partnera oraz o zakresie zadań poszczególnych Partnerów zostanie podana do publicznej wiadomości po zakończeniu procedury wyboru Partnera.
V FESTIWAL MŁODYCH TALENTÓW ORAZ INTEGRACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - sprawozdanie.
Dnia 29 maja odbył się piąty Festiwal Młodych Talentów połączony z Integracją z Osobami Niepełnosprawnymi. Honorowy patronat nad imprezą objął starosta ostródzki Włodzimierz Brodiuk. Sponsorami strategicznymi byli: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn. Z roku na rok rośnie zainteresowanie naszym festiwalem, a poziom prezentowanych utworów jest coraz wyższy. Łącznie na scenie wystąpiło 100 osób. Na początku licznie przybyłej publiczności zaprezentowały się osoby niepełnosprawne w konkursach : muzycznym „Mikrofon dla wszystkich - śpiewać każdy może” oraz plastycznym. Natomiast w festiwalu młodzi artyści rywalizowali w następujących kategoriach: solista młodszy i starszy oraz zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne. W kategorii solista młodszy pierwsze miejsca wyśpiewała Wiktoria Opalińska z Samborowa oraz przyznano dwa wyróżnienia dla : Aleksandry Kic z Dębinki oraz Pauli Jakubowskiej z Miłomłyna. W kategorii solista starszy pierwsze miejsce zdobyła Małgorzata Prange z Pucka oraz wyróżniono: Alicję Szafran z Zalewa i Magdalenę Banasiuk z Idzbarka . W kategorii zespoły wokalne pierwsze miejsce zajął duet „Iskierka” z Brzydowa oraz przyznano dwa wyróżnienia dla zespołów „Astra” i „FART”z Samborowa. Natomiast w kategorii zespoły wokalno-instrumentalne przyznano dwa pierwsze miejsca dla zespołu „LAST RESORT” i „Unikat” z Ostródy.

W imieniu organizatorów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „MOZAIKA” chciałbym serdecznie podziękować wszystkim sponsorom oraz ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do wsparcia finansowego lub rzeczowego organizacji dzisiejszego Festiwalu połączonego z Integracją z Osobami Niepełnosprawnymi. To dzięki ich hojności na wielu dziecięcych buziach zagości uśmiech. Szczególne słowa kieruje do pana Starosty powiatu ostródzkiego Włodzimierza Brodiuka za objęcie honorowym patronatem naszego Festiwalu i wsparcie finansowe oraz pana Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn Stanisława Siwkowskiego za wsparcie finansowe operacji :”Muzyką i rowerem promujemy Kanał Elbląski”
Chciałbym też podziękować : Pani Joannie Rackiewicz- Kepka za pomoc przy pisaniu projektu oraz koleżankom z „Mozaiki” za pomoc przy realizacji. Dziękuję też firmom i sponsorom w osobach:
1. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2. Urząd Miasta i Gminy w Miłomłynie
3. Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4. Związk Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie
5. Sklep Muzyczny TON z Ostródy p. Małgorzata i Tadeusz Ignatjuk,
6. Polska Reklama Wizualna Lubajn y- p. Bożena i Dariusz Leszczyński
7. Neo Komputer Sp. J Tomasz Polito i Cezariusz Zalewski z Ostródy
8. Paweł Jaskółowski z Miłomłyna ,
9. DBK Sp. z o. o. z Olsztyna - p. Wiesław Lisek,
10. Warmińsko-Mazurski Bank Żywności z Olsztyna
11. Bank Spółdzielczy w Iławie odział w Miłomłynie – p. Grażyna Maśnik
12. Pośrednictwo Ubezpieczeniowe 14-100 Ostróda ul. 21 stycznia 23/1 – p. Małgorzata Kuczyńska
13. Floow-studio w Ostródzie
14. Pan Mirosław Jagielski z Lubawy
15. UKS „LIDER”
16. Nadleśnictwo Miłomłyn - p.Wiesław Stachowicz
17. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Bartłomieja ks. Marian Żbikowski i ks. Waldemar Prange,
18. Państwo Krystyna i Stanisław Kozicz z Miłomłyna
19. Sklep „ZOSIA” w Liwie – p. Joanna Karabinowska
20. Sklep Wielobranżowy „U Pani Basi” w Miłomłynie – p. Barbara Niedźwiecka,
21. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miłomłynie – p.Bożena Kisiel,
22. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe – p. Michał Milkowski,
23. Sklep spożywczy w Miłomłynie – p. Danuta Wróblewska,
24. Zakład Fryzjerski „U Anety”” w Miłomłynie – Aneta Mostowa,
25. Sklep Odzieżowy w Miłomłynie – p. Ireny Grzelak,
26. Zakład Fryzjerski „U Kamili” w Miłomłynie – p. Kamila Kilman
27. Sklep odzieżowy w Miłomłynie – p. Stanisław Kaczor,
28. Sklep Wielobranżowy - p. Bożena Kłodowska
29. Sklep – Kwiaciarnia - p. Joanna Lipnicka,
30. Piekarnia „Jędruś” w Miłomłynie – p. Oktawiusz Kachnowicz,
31. Sklep spożywczo- przemysłowy MARUS w Miłomłynie – p. Marek Czarnecki,
32. Gminna Spółdzielnia „SCh” Miłomłyn – p.Zofia Szymańska,
33. Księgarnia w Miłomłynie – p. Zuzanna i Krzysztof Krystasiak,
34. Delikatesy – p. Myślińscy,
35. Mini Delikatesy w Miłomłynie – p. Zbigniew Koziej,
36. Sklep odzieżowy – p. Irena Pierulewicz,
37. Delikatesy „Oliwia” w Miłomłynie – p. Izabela Dyczewska,
38. Sklep spożywczo-przemysłowy w Wińcu – p. Mirosław Popławski
39. Państwo Sabina i Kazimierz Andruszkiewicz z Miłomłyna
40. Zakład Pogrzebowy „Eugenius” z Miłomłyna p. Elżbieta Łątkowska-Sulej
41. Pani Halina Jaskółowska z Miłomłyna


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć Zbigniewa i Wiktorii Rochowicz

GALERIA

150 osób na XIV Rajdzie rowerowym Mazury 2011 z Miłomłyna do Tardy.
W dniach 17-19 czerwca 150 amatorów jazdy na dwóch kółkach wzięło udział w Rajdzie Rowerowym „Mazury 2011”.
To już czternasty rajd rowerowy, który organizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie. W piątek 17 czerwca po oficjalnym otwarciu rajdu przez burmistrza Stanisława Siwkowskiego i wicestarostę Stanisława Brzozowskiego oraz błogosławieństwie księdza dziekana Mariana Żbikowskiego, dziesięć grup rajdowych wyruszyło na trasy rowerowe, by do godziny 18,00 dojechać do miasteczka rajdowego w Tardzie. Trasy wiodły przez malownicze tereny gminy Miłomłyn wzdłuż kanału elbląskiego.
Na szczęście w tym roku pogoda dopisała, chociaż rajdowcy mówili, że nie boją się deszczu i śpiewali „rajd ,rajd mazurski rajd ,czy to w słońce, czy to w deszcz, pedałujesz przyjacielu, bo sam chcesz”.
Po dotarciu do miasteczka rajdowego cykliści odpoczywali po trudach jazdy a także posilali się smacznym smalcem i ogórkami małosolnymi. Wieczorem jak na prawdziwy rajd przystało odbyło się ognisko, na którym rajdowcy piekli kiełbaski.
Organizatorzy zapewnili już w pierwszym dniu wiele atrakcji, odbyły się eliminacje do konkursu krajoznawczego „Historia kanału Elbląskiego i gmin leżących w jego obszarze” oraz konkursy: na instrument, strój i skecz rajdowy.
W drugim dniu rajdu odbyła się spartakiada sportowo- rekreacyjna, gdzie wszystkie grupy walczyły w pięciu dyscyplinach. Następnie uczestnicy rajdu kibicowali drużynie Honorowych Dawców Krwi z Miłomłyna w powiatowej spartakiadzie Klubów HDK. Po południu, młodzież rywalizowała w konkursach: „Siedem lat Polski w UE”, piosenki rajdowej, „Zdrowy styl życia oraz z przepisami ruchu drogowego na Ty” , konkursie na kronikę rajdową oraz finale konkursu „Historia kanału Elbląskiego i gmin leżących w jego obszarze”. Zaproszeni przez organizatorów ratownicy Polskiego Czerwonego Krzyża z Ostródy uczyli cyklistów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w razie wypadku. Wieczorem odbyło się wręczenie nagród za konkursy indywidualne i zespołowe. Główną nagrodę - rower w konkursie „Historia kanału Elbląskiego
i gmin leżących w jego obszarze” wygrała Paulina Kacprzak z grupy „Jełopy na rowerach” z Miłomłyna. Kolejne miejsca zajęli Krystyna Świgońska z „Mozaiki” z Miłomłyna i Michał Dąbrowski z Liksajn. Konkurs „Siedem lat Polski w UE” wygrał Roman Kobyliński a Magdalena Mikołajczak popisała się swoją rozległą wiedzą, wygrywając konkurs „Zdrowy styl życia oraz z przepisami ruchu drogowego na Ty”. Najlepszą grupą rajdową okazały się ”Jełopy na rowerach” z Miłomłyna. Drugie miejsce zajęła grupa „Cztery iks”
z Łukty, a trzecie grupa „ Sobieradki” z Liksajn.
Podsumowując rajd „Mazury 2011” dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie Zbigniew Rochowicz podziękował sponsorom, bo dzięki ich hojności i dobrej woli na wielu dziecięcych buziach zagościł uśmiech.
Szczególne słowa kierował do pana Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn Stanisława Siwkowskiego za wsparcie finansowe operacji: „Muzyką i rowerem promujemy Kanał Elbląski” oraz do pani Joanny Rackiewicz- Kępka za pomoc przy pisaniu projektu.
Operację wsparli następujący sponsorzy :
1.Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie
2.Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie
3.Bank Spółdzielczy w Iławie o/Miłomłyn
4.Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie
5.Nadleśnictwo Miłomłyn
6.Flow-studio w Ostródzie p. Paweł Kwacz
7.Polska Reklama Wizualna p. Bożeny i Dariusza Leszczyńskich
8.Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Miłomłyna /PKPS Ostróda
9.Firma PHU Koziej z Miłomłyna
10.FOX Wiesław Lisek Miłomłyn
11.Warmińsko-Mazurski Bank Żywności w Olsztynie
12. PZU SA Inspektorat w Iławie
13. Pośrednictwo Ubezpieczeniowe w Ostródzie p. Małgorzata Kuczyńska
14. Ośrodek wypoczynkowy „TARDA”


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
XIV Rajd Rowerowy Mazury 2011Karta zgłoszenia i regulamin dostępne w download
V FESTIWAL MŁODYCH TALENTÓW


Karta zgłoszenia do pobrania w Download
Dni Miłomłyna 2010
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć Zbigniewa i Wiktorii Rochowicz

GALERIA
Ponad 130 osób na rajdzie w Miłomłynie
W dniach 18-20 czerwca ponad 130 amatorów jazdy na dwóch kółkach wzięło udział w Rajdzie Rowerowym „Mazury 2010”.
To już trzynasty rajd rowerowy, który organizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie. W piątek 18 czerwca po oficjalnym otwarciu rajdu przez burmistrza Zbigniewa Skolmowskiego oraz błogosławieństwie przez Księdza Dziekana Mariana Żbikowskiego, osiem grup rajdowych wyruszyło na trasy rowerowe, by do godziny 18,00 dojechać do miasteczka zlotowego w Faltyjankach. Trasy wiodły po malowniczych terenach gminy Miłomłyn wzdłuż kanału ostródzko-elbląskiego.
Na szczęście w tym roku pogoda dopisała, chociaż rajdowcy mówili, że nie boją się deszczu i śpiewali „rajd ,rajd mazurski rajd ,czy to w słońce, czy to w deszcz, pedałujesz przyjacielu, bo sam chcesz”.
Po dotarciu do miasteczka rajdowego cykliści odpoczywali po trudach jazdy a także posilali się smacznym smalcem i ogórkami małosolnymi. Wieczorem jak na prawdziwy biwak przystało odbyło się ognisko, na którym rajdowcy piekli kiełbaski.
Organizatorzy zapewnili już w pierwszym dniu wiele atrakcji, odbyły się eliminacje do konkursu krajoznawczego „ Miłomłyn i okolice” oraz konkursy: na instrument, strój, skecz i piosenkę rajdową. Po konkursach wszyscy chętni mogli obejrzeć nocny seans filmowy z pierwszych rajdów oraz prezentację zdjęć przygotowaną przez Wiktorię Rochowicz. Zabawa trwała długo ale prawdziwi rajdowcy bawili się wyśmienicie nie obawiając się pobudki o 7 rano.
Po śniadaniu, w drugim dniu rajdu odbyła się spartakiada sportowo- rekreacyjna, gdzie wszystkie grupy walczyły w pięciu dyscyplinach oraz konkurs ekologiczny „Jestem odpowiedzialny za siebie i za środowisko, w którym żyję”. Następnie wszyscy uczestnicy rajdu kibicowali drużynie Honorowych Dawców Krwi z Miłomłyna w powiatowej spartakiadzie Klubów HDK, która po raz pierwszy połączona była z rajdem. Po zjedzeniu obiadu, młodzież rywalizowała w konkursach: „Sześć lat Polski w UE”, „Zdrowy styl życia oraz z przepisami ruchu drogowego na Ty” , konkursie na kronikę rajdową oraz finale konkursu „Miłomłyn i okolice”. Zaproszeni przez organizatorów ratownicy Polskiego Czerwonego Krzyża z Ostródy uczyli cyklistów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w razie wypadku a przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z Elbląga przeprowadził quiz nt. bezpiecznego poruszania się po drogach. Wieczorem po kolacji odbyło się wręczenie nagród za konkursy indywidualne i zespołowe. Główną nagrodę- rower ufundowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w konkursie krajoznawczym „Miłomłyn i okolice” wygrała Weronika Borzym z grupy Pędziwiatry z Miłomłyna. Kolejne miejsca zajęły Paulina Kacprzak z Miłomłyna i Izabella Czaplejewicz z Łukty. Konkurs „Zdrowy styl życia oraz z przepisami ruchu drogowego na Ty” wygrał Roman Kobyliński a Weronika Borzym popisała się swoją rozległą wiedzą, wygrywając konkurs „Sześć lat Polski w UE”. Natomiast pani Elżbieta Sulej wygrała konkurs ekologiczny.Najlepszą grupą rajdową okazały się ”Pędziwiatry” z Gimnazjum w Miłomłynie. Drugie miejsce przypadło w udziale „Szalonym kurczakom” ze Szkoły Podstawowej w Miłomłynie, a trzecie grupie „ Dziewięć iks” z Łukty.
Podsumowując rajd „Mazury 2010” dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie Zbigniew Rochowicz podziękował sponsorom, bo dzięki ich hojności i dobrej woli na wielu dziecięcych buziach zagościł uśmiech.

Szczególne słowa kierował do pana Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn Zbigniewa Skolmowskiego za wsparcie finansowe projektu XIII Rajdu ze środków publicznych oraz dla
1.Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce z Warszawy,
2.Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie,
3.Banku Spółdzielczego w Iławie,
3.Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Miłomłynie
4.Agencji Sportowo-Reklamowej p. Przemysława Kułakowskiego
5.Polskej Reklamie Wizualnej p. Bożeny i Dariusza Leszczyńskich
6.Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Miłomłyna
7.Firmy PHU Koziej z Miłomłyna
8.Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z Elbląga
.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z rajdu autorstwa Wiktorii i Zbyszka Rochowicz
GALERIA
III FESTIWAL MŁODYCH TALENTÓW

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W III FESTIWALU MŁODYCH TALENTÓW - pobierz

Strona 1 z 3 1 2 3 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.